Niek

Laatste nieuws: april 2019

MISSIE VOLBRACHT! De put is gegraven, de watertoren is klaar, de leidingen zijn aangelegd en het water stroomt uit een kraan! Wat voor ons heel normaal is, is in Benin op veel plaatsen een luxe, zelfs als je het water nog in een bassin op je hoofd moet dragen. Namens Gilbert, de helpende vrouwen en de kinderen heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd: Stichting KOOK van de kringloop Alkmaar, Stichting Emmaus in Bilthoven, het solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam, kringloop Winkel van Sinkel in Venray, de Johanna Donk-Grote stichting, de stichting van Helden-Tucker en alle particulieren.

Badessi werd na de dood van zijn vader, een voodoochef in het convent van Sakpata, door de Fâ aangewezen als opvolger. Sakpata is de god van de aarde en de pokken. Wanneer hij getergd wordt dan teistert hij de mensheid met besmettelijke ziekten. Badessi weigerde de Fâ te gehoorzamen.  Hij wilde weg uit zijn dorp Lalo om te ontsnappen aan de armoede en vertrok naar buurland Nigeria om geld voor zijn gezin te verdienen. Eenmaal daar aan het werk hoorde hij dat zijn kind ziek was. Hij besloot desondanks om in Nigeria te blijven. Kort daarna ontving hij het bericht dat ook de kinderen van zijn broer ziek waren geworden met precies dezelfde symptomen.

Julie is twaalf jaar en zit al tweeëneenhalf jaar in het convent dat gewijd is aan Heviossi. Heviosso heerst over de hemel en jaagt de mensen vrees aan met donder en bliksem. Julie is een deel van een tweeling. Drie jaar geleden overleed haar tweelingzusje Juliette vrij plotseling in het ziekenhuis na klachten over hoofdpijn. Een oorzaak werd nooit gevonden. Omdat een tweeling hier als een geschenk van de Goden wordt  gezien mogen ze nooit gescheiden worden, ook niet als één van hen overlijdt.  In dat geval wordt de plaats van de overledene ingenomen door een houten poppetje. Door middel van een ceremonie wordt de geest van de overledene uitgenodigd om bezit te nemen van het poppetje.  Hiermee wordt het poppetje een togbovi, die de levende tweelinghelft voortaan altijd bij  zich zal dragen.