VERHALEN

Badessi werd na de dood van zijn vader, een voodoochef in het convent van Sakpata, door de Fâ aangewezen als opvolger. Sakpata is de god van de aarde en de pokken. Wanneer hij […]

Julie is twaalf jaar en zit al tweeëneenhalf jaar in het convent dat gewijd is aan Heviossi. Heviosso heerst over de hemel en jaagt de mensen vrees aan met donder en bliksem. Julie […]