“ZOLANG DE LEEUWEN NIET HUN EIGEN VERHALEN VERTELLEN ZULLEN DE JAGERS ALTIJD DE HELDEN BLIJVEN” LEVEN MET DE VOODOOS wordt een driedelige documentaire over het leven in Kenouhoué, een dorpje in het zuidwesten van Benin waar voodoo nog de toonaangevende religie is.  Met deze documentaire willen we de bewoners een podium bieden om  aan het Westen te laten zien wat voodoo voor hen betekent. We ontmoeten de bewoners, de voorouders en de voodoos die tezamen een voodoogemeenschap vormen. Voodoo wordt in het Westen vooral geassocieerd met mysterieuze riten en bloederige offers, met bezetenheid en geloof in duistere krachten. Voor de bewoners van Kenouhoué is voodoo behalve het eeuwenoude animistische geloof van hun voorouders, een allesomvattende kijk op de wereld, geeft het zin en betekenis aan de gebeurtenissen in het leven en vormt het een richtsnoer voor het doen en laten van alle dag. Mede door onze ondersteuning van het project  […]

NIEUWSFLITS november 2019

In Augustus zijn de maïsmolen en watervoorziening officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Niek en Herma. Deze nieuwe aanwinsten betekenen een flinke besparing op de maandelijkse uitgaven. Daarnaast genereren ze ook inkomsten doordat dorpsbewoners hun maïs komen malen en water kopen. De watervoorziening geeft ook de mogelijkheid om de moestuin ook in het droge seizoen te exploiteren.   We hebben iemand in dienst genomen die de moestuin dagelijks samen met de kinderen onderhoudt. Victoire, een jonge vrouw die aan de universiteit in Abomey is afgestudeerd in de Landbouw en geen baan op haar niveau kan vinden, werkt 20 uur per week en krijgt daarvoor €30 per maand.  Ze is blij met dit baantje, temeer daar ze ook een deel van de opbrengst mag hebben. Gilbert stuurt ons maandelijks een overzicht van zijn kasboek, zodat we kunnen zien wat het resultaat is van onze ondersteuning. Het uiteindelijke doel is immers geheel […]