NIEUWSFLITS november 2019

In Augustus zijn de maïsmolen  en watervoorziening officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Niek en Herma. Deze nieuwe aanwinsten betekenen een flinke besparing op de maandelijkse uitgaven. Daarnaast genereren ze ook inkomsten doordat dorpsbewoners hun maïs komen malen en water kopen. De watervoorziening geeft ook de mogelijkheid om de moestuin ook in het droge seizoen te exploiteren.   We hebben iemand in dienst genomen die de moestuin dagelijks samen met de kinderen onderhoudt. Victoire, een jonge vrouw die aan de universiteit in Abomey is afgestudeerd in de Landbouw en geen baan op haar niveau kan vinden,  werkt 20 uur  per week en krijgt daarvoor €30 per maand.  Ze is blij met dit baantje, temeer daar ze ook een deel van de opbrengst mag hebben. Gilbert stuurt ons maandelijks een overzicht van zijn kasboek, zodat we kunnen zien wat het resultaat is van onze ondersteuning. Het uiteindelijke doel is immers geheel […]