LOKAAL INITIATIEF

Gilbert Djofin is directeur van de stichting PADEEB die zich richt op de bescherming van kinderen in Benin. Als kinderadvocaat is hij in dienst van de overheid. Het probleem van de kinderen in voodooconventen hield hem jarenlang bezig. Angst voor de macht van de voodoo weerhield hem ervan om actie te ondernemen. Uiteindelijk heeft hij in 2014 contact gezocht met de president van de voodoochefs in Couffo: Mama Hounza Tognon. Het bleek dat ook de voodoochefs het vaak jarenlange verblijf van kinderen in conventen als een groot probleem ervaarden.

Overleg op alle niveaus, tussen de chefs van de conventen onderling en tussen de leiders van de voodoo en de wereldlijke leiders leidde in oktober 2015 tot een intentieverklaring die door alle betrokkenen is ondertekend. Uitgangspunt werd dat het verblijf van kinderen in de conventen niet langer dan 3 maanden mocht duren.

                 

Om vrij toegang te kunnen hebben tot de conventen en het vertrouwen van de leiders te winnen heeft Gilbert Djofin zich laten initiëren.
Samen met Modeste, de zoon van de president Mama Hounza, onderhandelt hij over de ceremoniën die moeten worden uitgevoerd om de goden tegemoet te komen. Dankzij deze inspanningen hebben inmiddels meer dan 1000 kinderen het convent kunnen verlaten.