ONZE ONDERSTEUNING

Voodoo wordt in het Westen vooral geassocieerd met mysterieuze riten en bloedoffers, met bezetenheid en geloof in duistere krachten. De traditionele religieuze voodooleiders zijn zich daarvan  bewust en zoeken naar wegen om dat overwegend negatieve beeld bij te stellen. Voor hen is voodoo immers veel meer dan een oude voorvaderlijke religie. Voor hen is voodoo een allesomvattende kijk op de wereld, geeft het zin en betekenis aan de gebeurtenissen in het leven en vormt het een richtsnoer voor het doen en laten van alle dag. Tegelijkertijd beseffen ze dat de moderne wereld onontkoombaar ook hun leven meer en meer binnendringt en dat de eisen die deze nieuwe wereld aan hen stelt kunnen botsen met de verplichtingen die de oude wereld aan hen oplegt.

Het project in Couffo is een mooi voorbeeld van het zoeken naar een balans tussen het handhaven van de oude tradities zonder welke men zich verloren voelt en de nieuwe eisen van de moderniteit. De traditionele religieuze leiders doen dat samen met de wereldlijke leiders op typisch West-Afrikaanse wijze, met een palaver dat zich mag voortslepen tot er een compromis is bereikt waarmee alle partijen kunnen instemmen zonder het respect te verliezen.

Aan ons komt de eer toe om hen daarin te steunen door verslag te doen op een wijze die recht doet aan alle partijen.Een oude vrouw vertelt met tranen in haar ogen hoe ze in haar jeugd tien jaar in het convent moest verblijven. “Ik ben niemand, ik kan niet lezen of schrijven en heb geen beroep geleerd. Was er in mijn tijd maar iemand als meneer Gilbert geweest”.