Je bekijkt nu BRUIDEN VAN DE VOODOO

BRUIDEN VAN DE VOODOO

Voodoo wordt in het Westen vooral geassocieerd met mysterieuze riten en bloederige offers, met bezetenheid en geloof in duistere krachten. Voor de aanhangers in Benin is voodoo behalve een gewone godsdienst, een allesomvattende kijk op de wereld, geeft het zin en betekenis aan de gebeurtenissen in het leven en vormt het een richtsnoer voor het doen en laten van alle dag.
Voodoo past binnen het traditionele wereldbeeld dat duizenden jaren teruggaat in de historie van West-Afrika. Hierin bestaat al het leven op aarde -planten, mensen en dieren- uit geest en materie. De materie is vergankelijk terwijl de geest blijft bestaan. Aan het hoofd van de wereld van de geesten staan de voodoos waaraan de voodooconventen gewijd zijn. Ook de geesten van de voorouders bewegen zich in deze wereld.

Voodoosi zijn de bruiden van een voodoo. Het zijn priesteressen die de vereiste initiatieriten hebben ondergaan en die zorg dragen zorg voor de vele ceremoniën, de rituelen en de offers die de voodoos gunstig moeten stemmen.
Het is geen keuze om voodoosi, priesteres of bruid van de voodoo te worden. Het is de voodoo die je roept. Weigeren is geen optie: De voodoo zal zeker een vloek uitspreken over het kind of een familielid.
Als een kind ernstig ziek is en zowel dokters in het ziekenhuis als traditionele genezers geen oorzaak kunnen vinden, raadplegen veel ouders via de bokonon het orakel.
Vaak blijkt dan dat een voodoo dit kind -meisjes of jongen- heeft gekozen om zijn bruid te worden.
Nadat het orakel bepaald heeft welke voodoo het kind geroepen heeft, wordt het naar het convent van die voodoo gebracht; een omheinde binnenplaats met een klein offerhuis. Daar zal het kind genezen worden met behulp van rituelen en traditionele medicijnen. Het kind wordt als het ware herboren als bruid van de voodoo. Tevens zal het kind ingewijd worden in alle ceremonies, dans, zang en voodootaal. Tijdens deze inwijdingsperiode leeft het kind in het convent afgescheiden van zijn familie en vrienden. Het mag niet naar school en niet zijn eigen taal spreken.
Het is wederom het orakel dat bepaalt wanneer en met welke offers het kind veilig terug naar huis kan.
Nadat het kind “bevrijd” is uit het convent, heeft het de keuze om daarna al dan niet actief deel te nemen aan ceremonies. Onafhankelijk van die keuze zal het voor altijd beschermd worden door de voodoo en in hoog aanzien staan binnen de gemeenschap. Niemand die het kind kwaad zal doen, want het is immers de bruid van een voodoo.

HET PROJECT “ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL”

Gilbert Djofin is directeur van de stichting PADEEB die zich richt op de bescherming van kinderen in Benin. Als kinderadvocaat is hij in dienst van de overheid. Het probleem van de kinderen in voodookloosters hield hem jarenlang bezig. Gilbert is ook een voodooman en angst voor de macht van de voodoo weerhield hem ervan om actie te ondernemen. Uiteindelijk heeft hij in 2014 contact gezocht met de president van de voodoochefs in Couffo: Mama Hounza Tognon. Het bleek dat ook de voodoochefs het vaak jarenlange verblijf van kinderen in kloosters als een groot probleem ervaarden.
Overleg op alle niveaus, tussen de chefs van de kloosters onderling en tussen de leiders van de voodoo en de wereldlijke leiders leidde in oktober 2015 tot een intentieverklaring die door alle betrokkenen is ondertekend. Uitgangspunt werd dat het verblijf van kinderen in de conventen niet langer dan 3 maanden mocht duren.

Dit project is een mooi voorbeeld van het zoeken naar een balans tussen het handhaven van de oude tradities zonder welke men zich verloren voelt en de nieuwe eisen van de moderniteit. De traditionele religieuze leiders doen dat samen met de wereldlijke leiders op typisch West-Afrikaanse wijze, met een palaver dat zich mag voortslepen tot er een compromis is bereikt waarmee alle partijen kunnen instemmen zonder het respect te verliezen.
Dankzij dit project hem hebben al meer dan duizend kinderen, ongeveer zeshonderd meisjes en vierhonderd jongens, het convent kunnen verlaten. Het merendeel van deze kinderen woont weer bij hun ouders en gaat weer naar school
Voor de kinderen die hun ouders verloren hebben en die geen thuis hebben om terug te keren, heeft kinderadvocaat Gilbert Djofin familiehuis La Solidarité opgericht.