Nieuwsbrief juli 2018

TERUGBLIK OP HET EERSTE JAAR

We kunnen terugkijken op een succesvol eerste jaar waarin we een mooie impuls hebben gegeven aan de lokale initiatieven. We gaan ons nu weer richten op de hoogste nood: het levensonderhoud van de kinderen in het weeshuis.

Als je al Vriend van het weeshuis bent, dan hartelijk dank voor je bijdrage. Wat zou het mooi zijn als iedereen één nieuwe donateur aanbrengt!
Als je vorig jaar een eenmalige bijdrage hebben gegeven, dan wil je misschien overwegen om dat nogmaals te doen?

Als je ons nog niet kent:
Weeshuis La Solidarité is een bijzonder initiatief van de Beninese kinderadvocaat Gilbert Djofin. Er wonen kinderen die soms jarenlang in een voodooconvent verbleven en meestal in die periode wees zijn geworden. Uitgebreide informatie hierover vind je op onze website
Met een maandelijkse bijdrage vanaf €5 ondersteun je deze bijzondere kinderen en de vrijwilligers die zich voor hen inzetten. De bijdragen komen volledig ten goede aan het weeshuis.

Betaling kun je doen via de website https://www.kindinbenin.com/steun-ons
of op NL48TRIO0338675353 tnv Stichting Kind in Benin

BETAAL MAAR DE HELFT VAN JE SCHENKING!
Je kunt je gift van de belasting aftrekken, waardoor je ongeveer de helft van de schenking terug kunt krijgen. Voorwaarde is dat je de gift vastlegt voor minimaal 5 jaar. Maar je kunt aangeven dat deze bijvoorbeeld stopt bij werkeloosheid en dan blijft het belastingvoordeel bestaan.
Zo zou je je huidige gift kunnen verdubbelen. Dat zou voor het weeshuis een enorm voordeel zijn! Klik hier voor de overeenkomst periodieke gift.

Heel veel dank en schroom niet om bij ons aan te kloppen voor vragen of tips!

Frank van den Eerenbeemt
Hennie Lenders
Niek Nicolaes
Herma Darmstadt

WEESHUIS LA SOLIDARITÉ

DE WATERPUT

In januari spraken we nog over plannen om geld in te zamelen voor de bouw van een waterput. Een half jaar later kunnen we laten zien dat de werkzaamheden in volle gang zijn! Een bijzonder snelle en succesvolle actie met dank aan particulieren en bijdragen uit diverse fondsen.
De graafwerkzaamheden zijn 30 juni begonnen. Alles gebeurt met de hand en regelmatig wordt er iets geofferd om de goden gunstig te stemmen..
Er zijn nog enkele fondsaanvragen in behandeling, maar we hebben goede hoop dat de waterput inclusief pomp in oktober functioneel zal zijn.

De waterput zal op allerlei fronten een vooruitgang zijn:

De kinderen hoeven niet meer elke ochtend om 5 uur water te halen (daarna wordt er geen water meer verkocht)
De moestuin kan ook in de droge periodes onderhouden worden, zodat ze hun eigen gewassen kunnen kweken. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren op de maandelijkse uitgaven.
De moestuin biedt mogelijkheden om kinderen te interesseren voor de moderne landbouw. Het beroep van boer heeft weinig aanzien en beroepskeuzes beperken zich veelal tot kleermaker, kapper of monteur.

VRIENDEN VAN HET WEESHUIS

Sinds oktober 2017 kunnen we maandelijks €200 bijdragen aan de kosten voor levensonderhoud van de dertig kinderen uit het weeshuis.
Elke maand stuurt Gilbert een overzicht van zijn kasboek. Hieruit blijkt dat 72% van de uitgaven opgaat aan voedsel en dat hij elke maand ruim €300 tekort komt. Dat zijn bijvoorbeeld zakken mais, bonen of rijst die hij van de marktvrouwen op krediet krijgt.
Gilbert heeft laten weten dat de marktvrouwen nu wel eens wat geld willen zien en dat dit hem elke keer weer grote zorgen baart.

UITGAVEN €850 PER MAAND

INKOMSTEN €530 PER MAAND

HET NAAIATELIER

Begin dit jaar werd Romain Alapini, medeoprichter van de plaatselijke stichting, door een motor aangereden terwijl hij op het trottoir ergens stond te wachten. Na 3 weken ziekenhuis is hij helaas overleden aan de gevolgen van het ongeluk. Dit betekent een groot gemis voor Gratien.

Desondanks ging de diploma-uitreiking door en zijn weer dertig leerlingen gediplomeerd en voorzien van een startpakket. Deze startpakketten hebben een waarde van ongeveer €100 en bieden de leerlingen de kans om hun eigen bedrijfje te starten: een naaimachine voor de kleermakers, een gereedschapskist voor de monteurs, een haardroger voor de kapsters of een videocamera voor de fotografen.

De startpakketten worden bekostigd uit de verkoop van producten die door de leerling kleermakers in het naaiatelier gemaakt worden. Vaste klanten zijn de museumwinkels van de diverse Wereldmusea en via Juul Hermkens hebben we een distributiepunt in Maastricht. Maar we beginnen naamsbekendheid te krijgen en ontvangen ook orders van bedrijven die tasjes bestellen als relatiegeschenk of congrestasje.
Deze handel is dan ook zeer succesvol en genereert meer inkomsten dan voor de startpakketten noodzakelijk is. Ook reserveren we uit de inkomsten een deel voor de overhead van de stichting, zodat de donaties voor het weeshuis volledig ten goede kunnen komen aan de kinderen.
In overleg met de plaatselijke ONG-AJP wordt nu onderzocht waar de winst aan besteed kan worden.:

Gastgezinnen inschakelen om leerlingen op te vangen die in afgelegen dorpen wonen.. Veel leerlingen haken nu af omdat de dagelijkse afstand tussen hun dorp en het naaiatelier te ver is, wegens geldgebrek, huwelijk en zwangerschap of noodzakelijke arbeidskracht in hun familie. Een gastgezin zou deze barrières kunnen overbruggen.
Verzorgen van maaltijden tijdens de middagpauze
Aanbieden van alfabetiseringslessen aangezien het merendeel van de leerlingen niet kan lezen of schrijven.

In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

GEEN KIND IN EEN VOODOOCONVENT, ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL

De achtergrond van de kinderen in het weeshuis en het project “Geen kind in een voodooconvent, alle kinderen naar school” van kinderadvocaat Gilbert Djofin valt niet uit te leggen als je niet begrijpt welke invloed het voodoo geloof heeft op het alledaagse leven.
Daarom zijn Herma en Niek in Januari begonnen met de voorbereidingen voor een documentaire waarin de plaatselijke bevolking laat zien wat voodoo voor hen betekent. We hebben veel bijzondere ceremonies kunnen filmen en iedereen is zeer bereidwillig om mee te werken.

Momenteel richten we ons op het schrijven van een scenario, zodat we tijdens de volgende reis gerichter kunnen filmen. Zodra de documentaire definitieve vorm gaat aannemen zullen we voor de financiering aparte fondsen zoeken.
Natuurlijk zijn er nog heel veel hindernissen te nemen, maar we zetten ons werk gepassioneerd voort!

Stichting Kind in Benin

https://www.kindinbenin.com

IBAN NL48TRIO 0338675353
BIC TRIONL2U
KvK 69229406