Je bekijkt nu FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ

FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ

Familiehuis La Solidarité is een kleinschalige woongemeenschap in het dorpje Kenouhoué in het zuiden van Benin. Gilbert en zijn vrouw Antoinette wonen er sinds 2015 samen met ongeveer vijfentwintig kinderen van 4 tot 18 jaar. De kinderen hebben allemaal dezelfde bijzondere achtergrond: het waren bruiden van de vodun, kinderen die om uiteenlopende redenen soms jarenlang onder vaak primitieve omstandigheden waren opgesloten in een vodunklooster om te worden opgeleid tot priester of priesteres.
Gilbert voelt zich als kinderrechten advocaat en vodunman erg betrokken bij deze kinderen en ziet het als zijn taak om hun tijd in het klooster tot een minimum te beperken.
Zodra hun opleiding is afgerond, mogen de kinderen terug naar hun ouders. Voor de kinderen die hun ouders verloren hebben en die geen veilig thuis hebben om naar terug te keren, heeft Gilbert het familiehuis La Solidarité opgericht.
Gilbert blijft zijn best doen om, wanneer hij de situatie acceptabel vindt, kinderen alsnog bij hun familie terug te plaatsen. Mede daardoor blijft het familiehuis kleinschalig en wonen er zelden meer dan vijfentwintig kinderen. Het is een hechte woongemeenschap die goed is geïntegreerd in het dorpje Kenouhoué.  Alle kinderen gaan naar school of volgen een beroepsopleiding.

ONZE ONDERSTEUNING

Hoewel het familiehuis officieel erkend is door de Beninse overheid krijgt het geen financiële steun. De eindjes worden aan elkaar geknoopt met een deel van het salaris van Gilbert dat hij als kinderrechten  advocaat in dienst van de overheid ontvangt (€300 per maand) en met incidentele giften vanuit de gemeenschap. Dit was echter niet voldoende en er waren altijd wel schulden bij marktvrouwen of de school.

Dankzij Kind in Benin is de situatie drastisch verbeterd. Er is inmiddels stromend water en elektriciteit. Het familiehuis is schuldenvrij en de maandelijkse uitgaven voor voeding kunnen worden betaald uit de inkomsten van de verkoop van water, elektriciteit (het opladen van mobieltjes), de producten van de drie hectare landbouwgrond en moestuin en de opbrengst van de maismolen. Bijkomend voordeel is de werkgelegenheid die het familiehuis met al deze activiteiten biedt aan mensen uit het dorp.

De stichting kan haar aandacht inmiddels verleggen naar de toekomst. We willen een studiefonds oprichten waaruit de kosten van onderwijs en vervolgopleiding van de kinderen betaald kunnen worden. De stichting werft hiervoor vrienden die eenmalig of maandelijks een bijdrage willen leveren.

DUURZAAMHEID EN ZELFVOORZIENING

Naast deze directe financiële steun willen we graag duurzame veranderingen blijven aanbrengen die bijdragen aan zelfvoorziening en verhoging van de levensstandaard in het familiehuis en het dorpje Kenouhoué waar het familiehuis staat.
Sinds 2017 hebben we dankzij verschillende fondsen de volgende grotere projecten kunnen realiseren
• zonnepanelen en verlichting
• waterput en watertoren
• maismolen
• aankoop en exploitatie van landbouwgronden.
• aanleg en exploitatie van een moestuin

De volgende projecten staan in de steigers:

• het aanbieden van een opleiding tot imker aan de boeren in de omgeving en de aanschaf van materiaal daarvoor
• de bouw van een schuilgelegenheid en een nachtstal voor de schapen, geiten, varkens en kippen die nu nog vrij rondscharrelen op het terrein van het familiehuis, maar die door hun toenemende  aantallen voor steeds meer overlast zorgen.
• de aanschaf van een mobiele afrastering met schrikdraad voor de schapen en geiten ter bescherming van de gewassen van de omliggende boeren