STICHTING KIND IN BENIN

Stichting Kind in Benin ondersteunt lokale projecten in Benin. We stellen daarbij de voorwaarde dat de projecten op eigen initiatief door de plaatselijke bevolking opgezet zijn en uitgevoerd worden. Onze ondersteuning is
  • tijdelijk
  • gericht op het bereiken van zelfredzaamheid
  • een aanvulling op de eigen middelen van de lokale stichtingen

BESTUUR

Voorzitter:
Secretaris en penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Niek Nicolaes
Herma Darmstadt
Hennie Lenders
Frank van den Eerenbeemt

Voorzitter:
Niek Nicolaes
Secretaris en penningmeester:
Herma Darmstadt
Algemeen bestuurslid:
Hennie Lenders
Algemeen bestuurslid:
Frank van den Eerenbeemt