Onder de naam SACSAC verkopen we handgemaakte spullen van Afrikaanse stoffen.

De opbrengst komt volledig ten goede aan onze projecten in Benin.